Sáng 14/01, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2022 về địa phương. Trong đợt này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long có 46 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ Quân sự. Quá trình công tác, sinh hoạt, học tập tại ngũ các quân nhân luôn xác định tốt tư tưởng, khắc phục khó khăn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *