Đến nay, đã có 60/90 căn nhà tránh trú bão ở huyện Mang Thít đã được khởi công xây dựng. Tiến độ trung bình trên 85% khối lượng xây dựng. Trong buổi kiểm tra sáng nay, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn huyện Mang Thít ghi nhận và động viên gia đình khắc phục khó khăn, đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *