Được mùa, rớt giá và đầu ra khó khăn là chuyện thường xảy ra đối với nông sản Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh khu vực ĐBSCL nói chung, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ. Trong khi đó, một số nông sản của chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được nhưng lại nhập khẩu từ một số nước trên thế giới. Đây là một vấn đề bất cập trong sản xuất, tiêu thụ nông sản hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *