Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long vừa tiếp nhận hiện vật được người dân trục vớt trên sông Cổ Chiên. Hiện vật bước đầu được xác định khá giống với trống đồng Đông Sơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *