Bảo hiểm Y tế là 1 trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Thực tiễn thực hiện chính sách này thời gian qua cho thấy, nhiều người đã giảm nhẹ chi phí điều trị, không còn nặng gánh kinh tế gia đình khi chẳng may bị đau ốm. Nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1/7 năm nay, chúng ta cùng nhìn lại ý nghĩa nhân đạo và tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc của chính sách này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *