Mặc dầu  Chính phủ 2 nước: Việt Nam và Hàn Quốc đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, song nguy cơ dừng xuất khẩu vẫn rất lớn. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ lao động Việt Nam bỏ trốn, hết hợp đồng không về nước đúng hạn còn ở mức cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *