Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, thời gian qua, báo chí Vĩnh Long còn đóng góp đáng kể trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *