Sự phát triển công nghệ thông tin đã mở rộng không gian tiếp nhận tin tức và tri thức. Tuy nhiên, việc phát triển này cũng dẫn đến nhiều hạn chế, nhất là thông tin có thể sai lệch do những kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt khiến người dân hoang mang. Vì vậy, vai trò của báo chí rất quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *