Sau  đợt khảo sát thực tế  tại huyện Trà Ôn và  TP  Vĩnh Long,  Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm việc với Sở VHTT và du lịch tỉnh Vĩnh Long về công tác triển khai thực hiện Luật thể dục thể thao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *