Báo cáo với đoàn kiểm tra, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời các quy định của trung ương về công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch. Cán bộ được quy hoạch đều được đào tạo về chuyên môn và chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *