Kỉ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vĩnh Long có 232 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó, có 4 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi  đảng; 5 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 7 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Số còn lại là các đảng viên nhận huy hiệu từ 55 đến 40 năm tuổi đảng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *