Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức buổi họp cho ý kiến về phương án thiết kế Nhà thắp hương cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì cuộc họp. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *