Tiếp tục chương trình khảo sát, giám sát về quản lý trật tự xây dựng công trình kiến trúc, nhà ở đô thị giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, sáng 12/05, đoàn khảo sát, giám sát của Ban kinh tế – ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Mang Thít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *