Tiếp tục lịch khảo sát, giám sát 6 tháng đầu năm, sáng nay (19/05), đoàn khảo sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất tại Trung tâm khuyến nông tỉnh Vĩnh Long.

Là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, có nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao và thực hiện đề tài khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long tập trung đầu tư thực hiện nhiều đề tài khoa học trong sản xuất nông nghiệp.

Từ năm 2008 đến 2009, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thực hiện 4 đề tài khoa học gồm: “Đánh giá khả năng phục vụ chăn nuôi bò và đặc tính thích nghi của giống cỏ V-A – 06 tại Vĩnh Long” ; “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ đạt giá trị sản phẩm tối thiểu 50 triệu đồng/1 ha đất trồng cây hàng năm”; “Khảo nghiệm chọn giống lúa chất lượng cao để thay thế dần giống lúa IR 50404 trên các vùng sinh thái ở Vĩnh Long” và đề tài “Khảo nghiệm một số công thức thức ăn vỗ béo bò có sẵn tại địa phương”.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông kiến nghị HĐND tỉnh cần bổ sung và sớm phê duyệt kinh phí khi thực hiện các đề tài khoa học; tăng kinh phí đề tài cấp cơ sở lên từ 50 – 60 triệu đồng/đề tài; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc mới.

Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cũng lưu ý, Trung tâm Khuyến nông tỉnh cần tiếp cận thêm nhiều thông tin từ các viện, trường khi thực hiện các đề tài; cần nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thí điểm đạt hiệu quả gắn kết với việc tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt là phát huy tính năng động, tiên phong trong thực hiện các đề tài khoa học phục vụ cho nông dân.

Lê Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *