Sáng nay tại thị xã Bình Minh, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt hơn 230 vị chức sắc, chức việc Phật giáo Hòa hảo trên địa bàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *