Sáng 24/05, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long họp sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ông  Lữ Quang Ngời, Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *