Ban chỉ đạo xác nhận người có công cách mạng tỉnh Vĩnh Long vừa  tổ chức cuộc họp xét duyệt, giải quyết những hồ sơ người có công với cách mạng tồn đọng. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *