Lúc sinh thời, cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cải thiện – nâng cao đời sống nhân dân. Với trọng trách là người đứng đầu Chính phủ, trong những lần về thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, nhiều vấn đề, nhiều ý tưởng đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt góp ý cho tỉnh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *