Nhiều năm qua , hễ mỗi khi đến kỳ triều cường thì khu vực chợ Trà Mách và khu dân cư tại đây với gần 100 hộ dân sống ven  kênh 3/2, thuộc xã Thành Trung, huyện Bình Tân lại bị ngập . Tình trạng này gây khó khăn trong sinh hoạt đời sống, sản xuất của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *