Nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến y tế cơ sở, Đoàn khảo sát của Bộ Y tế đã đến làm việc ở các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đây là hoạt động nằm trong dự án đào tạo nhân lực, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *