Ngày 7/8, Bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác An ninh tư tưởng-Văn hóa của Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp triển khai các chuyên đề tập huấn và thông qua dự thảo đề án của ban chỉ đạo về việc "Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet". 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *