Chiều nay, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long tổ chức tập thử vận hành cơ chế của lực lượng vũ trang trong diễn tập KVPT  năm 2017 theo đề mục “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về ANQG; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Vĩnh Long”.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *