Ngày 28/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành tổng duyệt lần cuối để chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2018 vào sáng ngày 01/3/2018.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *