Hôm nay, hội nghị triển khai, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long đã hoàn thành những nội dung đề ra và bế mạc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *