Thời gian gần đây, qua kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của ngành chức năng ở một số trường học trong tỉnh Vĩnh Long cho thấy, việc bày bán hàng rong trước cổng trường học vẫn còn phổ biến. Thực phẩm bày bán tại các căn tin trường học đôi lúc vẫn còn chưa quản lý chặt chẽ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *