Theo ngành y tế tỉnh Vĩnh Long, mỗi năm toàn tỉnh phát hiện, quản lý điều trị khoảng 1.400 – 1.600 bệnh nhân lao, trong đó, 93% bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *