Nhờ thực hiện tốt việc tuyên truyền và  thanh- kiểm tra –  giám sát, nên trong 6 tháng đầu năm công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách và  tài sản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *