Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là phải giảm được 50% số trẻ em bị tai nạn thương tích so với năm 2013 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; các ban, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm chăm sóc trẻ em; nhờ vậy, đến nay các trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em đã được kéo giảm đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *