Theo Ban tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long , trong 6 tháng đầu năm  các đảng bộ trong tỉnh đã kết nạp được 1077 đảng viên mới, đạt gần 60% kế họach đề ra . Nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên 33.391 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *