Vi phạm xảy ra chủ yếu trên các tuyến sông Tiền, sông Cổ Chiên và sông Pang Tra. Nhiều nhất là khu vực giáp ranh các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang.       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *