Thực hiện quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn , trong 5 năm qua tỉnh Vĩnh Long đã dạy nghề và tạo việc làm cho gần 55.300 người lao động tại các địa phương .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *