Chiến tranh tàn phá khốc liệt, bao giờ cũng kèm theo những mất mát, hy sinh. 40 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất Tổ quốc, đất nước nói chung tỉnh Vĩnh Long nói riêng không ngừng đổi mới, phát triển. Cùng với việc chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *