Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, tính đến 28/3, toàn quốc có 234 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động (đạt 83%); chỉ còn 47 trạm tạm thời đóng cửa (chiếm 17%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *