Theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, năm 2023, tỉnh Vĩnh Long phấn đấu sẽ trình Hội đồng thẩm định Trung ương công nhận huyện Tam Bình đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã nông thôn mới nâng cao (trong tổng số 6 xã đăng ký). Ngoài ra các huyện, thị xã đăng ký phấn đấu xây dựng đạt chuẩn 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *