Tuy là mùa nắng nhưng thời gian qua, trên địa bàn Thị xã Bình Minh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Chính quyền địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều biện pháp khắc phục sạt lở để ổn định đời sống cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *