Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng, cũng như tham gia đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *