Gần đây trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều thông tin giả, tin sai sự thật bịa đặt ảnh hướng đến uy tín, danh dự của tổ chức và cá nhân. Thực trạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như thế nào; những giải pháp của ngành chức năng và những khuyến cáo đối với người dùng mạng xã hội là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *