Bên bờ hạnh phúc

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền là yếu tố then chốt, có tính chất quyết định. Thời gian qua, với vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự và Công an các cấp nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của Nhân dân. Từ đó đã góp phần giúp tỉnh Vĩnh Long luôn hoàn hành tốt chỉ tiêu và đạt chất lượng tuyển quân hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *