Ngày nay việc sử dụng mạng xã hội đã trở thành một yêu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Tuy nhiên sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đúng quy định, vừa bảo vệ chính mình, vừa góp phần giúp lan tỏa những mặt tích cực, hạn chế tối đa những mặt tiêu cực là điều mà người dùng mạng xã hội cần quan tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *