Trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội trở thành một kênh thông tin, giải trí phổ biến được hầu hết mọi người sử dụng bởi ưu điểm về khả năng kết nối, tương tác nhanh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử xấu luôn tìm cách lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch để chống phá. Nhằm góp phần bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Hội liên hiệp phụ nữ xã Tân Thành, huyện Bình Tân đã có cách làm hay thông qua việc Thiết lập, duy trì hoạt động hội nhóm trên mạng xã hội, chủ động đăng tải nội dung chính thống, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *