Những năm qua, cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm, chăm lo tốt cho hoạt động của các tôn giáo nói chung, trong đó có Phật giáo Nam tông Khmer. Nhờ vậy các hoạt động phật sự luôn được tổ chức, thực hiện tốt, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, chúng tôi có phỏng vấn Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *