Thời gian qua, để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bên cạnh công tác nghiệp vụ cơ bản được ngành công an các cấp triển khai thực hiện tốt, thì một trong những cách làm hiệu quả khác, đó là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc truyền thông thông qua các trang Fanpage của công an các cấp trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *