Đánh cắp số phận

Theo khảo sát của Cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  hồi năm ngoái cho thấy có 89% trẻ em sử dụng internet, trong đó 87% sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên chỉ có 36% trẻ em được giáo dục về an toàn mạng. Việc trẻ em sử dụng internet sớm có những lợi ích nhất định, song đi cùng với đó cũng có nhiều mối nguy hại đến trẻ em cần được người lớn, cộng đồng xã hội quan tâm và bảo vệ.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *