Zoom đồng ý dàn xếp vụ kiện song phủ nhận bất cứ hành vi sai trái nào, đồng thời cho biết sẽ tăng cường các hoạt động bảo mật của công ty. Theo các luật sư, khoản tiền 85 triệu USD thanh toán chi phí vụ kiện cũng như bồi thường 15% phí đăng kí người dùng cho tất cả những người tham gia đệ đơn kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *