Tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza cho thấy giải pháp ngoại giao và sự phối hợp để làm trung gian hòa giải giữa hai bên là rất quan trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc xung đột này cũng tạo nên thách thức lớn đầu tiên về chính sách đối ngoại cho TT Mỹ Joe Biden.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *