Đối với hầu hết người dân châu Âu, thì xe hơi, kể cả xe sang, đều không vượt ngoài khả năng tài chính của họ. Thế nhưng, gần đây, không ít cư dân ở các thành phố lớn của Lục địa Già lại muốn từ bỏ những chiếc xe hơi ngột ngạt và quay lại sử dụng xe đạp. Nhờ xu hướng đó, ngành sản xuất, kinh doanh loại hình phương tiện thân thiện với môi trường này đã một lần nữa có điều kiện phát triển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *