Các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vừa nhất trí kéo dài thời gian cấm áp thuế thương mại điện tử thêm 6 tháng. Với quyết định này, người tiêu dùng sẽ chưa phải đóng thuế cho các giao dịch trực tuyến như mua sách điện tử, phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *