Tổ chức Thương mại thế giới cảnh báo, trong 20 năm tới, lực lượng lao động tại nhiều nước trên thế giới sẽ giảm đáng kể, gia tăng áp lực lên tăng trưởng kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *