Một UB điều tra độc lập gồm 13 thành viên do WHO lập ra chính thức bắt đầu điều tra về cách thế giới ứng phó với đại dịch COVID-19 và dự kiến công bố kết quả vào tháng 5 năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *