Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đêm qua cho biết khoảng 120 triệu bộ xét nghiệm chẩn đoán nhanh COVID-19 sẽ được cung cấp cho các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, với mức giá tối đa là 5 đô-la Mỹ mỗi bộ. Điều này sẽ giúp các nước nâng cao năng lực xét nghiệm.    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *